Kamus Lengkap Sunda - Indonesia

Bahasa Sunda adalah ...

waja baja
wajar wajar
wajib wajib
wakil-wakilna wakil-wakilnya
waktu saat waktu kurun waktu
waktuna saatnya waktunya
walikat belikat
walirang belerang
walungan sungai
wanda ragam
wangun bentuk
wangunan bangunan
wangwangan citra
wani berani
wanoja wanita
wara-wiri mondar-mandir
waragad biaya ongkos
waras waras
wareg kenyang
warga warga