Kamus Lengkap Sunda - Indonesia

Bahasa Sunda adalah ...

na nya
nabeuh menabuh
nabi nabi
nagara negara
nagarana negaranya
nagari negeri
nagen mandek
nagih menagih
naha mengapa apakah kenapa
nahan menahan
nakleuk berduyun-duyun
nakol memukul
nalangsara menderita
nalapung menendang
nalatahan berpesan
nalungtik meneliti menyelidiki
nambahan bertambah menambah menambahkan
nampa menerima
nampik menolak
nananyakeun mempertanyakan