Kamus Lengkap Sunda - Indonesia

Bahasa Sunda adalah ...

ka ke kepada terhadap
ka diri pada diri
kaadilan keadilan
kaagamaan keagamaan
kaahlian kepiawaian
kaamanan keamanan
kaamananana keamanannya
kaambek kemarahan
kaampeuh tertahan
kaancam terancam
kaanggotaan keanggotaan
kaasih kasih
kaasup termasuk
kaasupan kemasukan
kaayaan keadaan kondisi situasi suasana
kabagi terbagi
kabagjaan kebahagiaan
kabangsaan kebangsaan
kabawa terbawa
kabaya kebaya