Kamus Lengkap Manado - Indonesia

Bahasa Manado adalah ...

ta- ter- (awalan)
tabako tembakau
tafiaro berhamburan
tahang tahan
tako takut
talalu terlalu
talimburang kacau balau
Tampa tempat
tanah goyang gempa bumi
tanang tanam
Tangka tangkap
Tanta tante
taong tahun
taplisi terpeleset
taprop macet
Tarek tarik
tasangko tersangkut
tatawa tertawa
tawa lemak daging
tela batu bata