Kamus Lengkap Kawi - Indonesia

Bahasa Kawi adalah ...

Icuk Bujukan
Idi Menggoda
idin Memperhatikan
Ika Penunjuk
Ikana Menunjukkan
ikanah Berhati penunjuk
Ikari Penunjuk muda
ikati Penunjuk hati
ikawati Penunjuk kepandaian
Ikurasu Sejenis tumbuh-tumbuhan
ilir Berlayar
ilu Ikut serta
ina Berubah dengan cepat
indra Berkelana
Indun Ibu
ira Kamu