Kamus Lengkap Jawa - Indonesia

Bahasa Jawa adalah ...

yuswa umur
yuwana selamat
yuyut buyut
Zabur kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud
zaetun tumbuhan perdu, buahnya dapat dimakan muda atau tua sebagai asinan, ju
zakat jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan dibe
zaman jaman; masa
zamrut batu permata yang berwarna hijau; zamrud
zamzam mata air di Makah di dekat Masjidilharam yang muncul pada zaman Nabi I
ziarah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat; berziarah