Kamus Lengkap Jawa - Indonesia

Bahasa Jawa adalah ...

wabah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat; epidemi
wacan buku; bacaan
wacana wacana, diskursus
Wada olok-olok
Wadana wadana; pembantu bupati
wadas cadas
Wade dagangan yang berupa kain panjang
Wadean tempat untuk berjualan kain panjang
wader nama ikan sungai yang kecil-kecil; ikan badar; wadar
wadhas lapisan tanah keras; batu yang terjadi dari padatan pasir atau tanah;
wadul-wadul berulang kali mengadu
wadulan senang mengadu
wadung beliung
Wage nama pasaran
waged dapat
wagel yang menjadi penghalang; halangan
wahana tafsir mimpi; alamat
wahing bersin
wajang kawin (binatang)
wajar wajar