Kamus Lengkap Jawa - Indonesia

Bahasa Jawa adalah ...

upami upama
upaya upaya
ura-ura bernyanyi
urik curang
urip hidup
usada obat
usir usir
usus usus
usus-usus tali kolor
utang hutang
uwa sebutan untuk kakak ayah/ibu
uwal terlepas dari ikatan (untuk manusia)
uwan uban
uwang rahang bawah
uwi talas
uwoh berbuah
uwong orang
uyuh air seni
uyup hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)