Kamus Lengkap Jawa - Indonesia

Bahasa Jawa adalah ...

ibadah sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama
Iber terbang
iber-iberan semua hewan yang dapat terbang
ibere terbang
iblis setan; iblis
icak menginjak-injak
icip mencicipi untuk mengetahui rasanya (masakan)
icir nama alat untuk menangkap ikan
icrit dikeluarkan sedikit-sedikit
icul lepas
idab heran; kagum
idah batas waktu yang lamanya seratus hari sejak perceraian
idak diinjak
idak-idakan bergantian menginjak-injak
ideran barang dagangan yang dibawa berkeliling untuk ditawarkan
idham mempunyai keinginan kuat untuk makan buah-buahan muda (wanit yang hami
idhep perasaan hati; mengetahui; melihat
idhi izin
idi (idin) rasa tidak berkeberatan hati dari pemimpin; izin
idu bacin ludah setelah bangun tidur