Kamus Lengkap Jawa - Indonesia

Bahasa Jawa adalah ...

dableg tidak memperhatikan orang yang menyuruh atau menasihati
dadah urut; pijat
dadak harus, terpaksa
daden menyalakan api
daden geni membuat api
dadi ojat dibicarakan orang banyak
dadra makin menjadi
dagangan barang yang dijual
daging yang membungkus tulang manusia dan hewan
dahana api
dahar memasukkan makanan ke dalam mulut
dahuru huru-hara
dahwen suka mencerca
dakwa menuduh; mendakwa; menerka
dakwan orang yang didakwa
dalah dan; bersama dengan
dalih mendakwa; menuduh; mengira; menyangka
Dalit merapatkan; menambal
dalu-dalu waktu malam
Dama memanjakan dan memenuhi segala permintaannya