Kamus Lengkap Jawa - Indonesia

Bahasa Jawa adalah ...

aba perintah dengan suara; bunyi; suara; ucapan
abad masa yang lamanya seratus tahun
abadi abadi; tidak ada akhirnya
abang merah
abang, abrit merah
abangan orang yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak melaksanakan sembahyan
ablak terbuka lebar (untuk mulut atau pintu)
abon lauk-pauk dari daging yang dipotong-potong kecil, diberi bumbu dan dig
abrag alat; peralatan
abrik membongkar apa yang kelihatan
abrit merah
absen tidak masuk; tidak datang
abul membongkar
abur terbang di angkasa
acar acar
acara acara; hal-hal yang akan dilakukan
ada pendapat pertama; melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang
adan panggilan untuk sembahyang
adas nama tanaman
adat adat-istiadat yang turun-temurun