Kamus Lengkap Aceh - Indonesia

Bahasa Aceh adalah ...

ib-ib menangis dengan suaralembut
ibadat tata cara menyembah Allah, melaksanakan ketentuan-ketetuan agama denga
ibarat ibarat, penjelasan, seperti
iblih iblis, setan
iboh yang sangat lemas daunnya
ibu ibu
icarat isyarat, petunjuk
Icha waktu untuk sembahyang insya
idah idah, masa tidak boleh kawin yang ditentukan dalam Islam untuk wanita
Idang hidang
idaran kebiasaan, kelaziman
idin izin, keizinan
idong hidung
ie air
iek air seni
ija bahan pakaian, kain
ijab hijab, akad
ijadah ijazah
Ijo hijau, biru
ikat mengikat, menata