Kamus Lengkap Aceh - Indonesia

Bahasa Aceh adalah ...

E hai, wahai
eh tidur berbaring, terletak
ehhem mendehem, membatuk
ejeumak ijmak, persepakatan para ulama, persetujuan
ejeutihat ijtihad, sungguh-sungguh
ekhuan ikhwan, saudara-saudara
ektidai iktidal, sikap berdiri setelah rukuk dalam sembahyang
ektikaih iktikaf, menyendiri
ektikeuet iktikad, maksud
eleuham ilham
eleumee lmu pengetahuan
enca allah insya Allah
endatau nenek moyang
enji-enjin injil, kitab in-Jil
ensan insan, manusia
eseulam Islam
eseutinja istinjak, bersuci setelah melakukan kada, hajat
eseutirahat istirahat
eseutiri istri
et-e suara tokek