Istilah Hukum

Hukum adalah ...

wakaf suatu yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan (Islam) untuk memel
wakif pihak yang mewakafkan tanah miliknya
Wanprestasi Cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi kewajibann
waris (ahli waris) orang yang berhak menerima harta peninggalan atau pusaka seseorang yan
warisan harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang-hutang dari orang y
wasiat (1)Kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang harus dilakukan terh
wederechtelijk bertentangan dengan hukum/melawan hukum, bertentangan dengan aturan hu
wederkerigheid perjanjian bersifat timbal balik apabila perjanjian tersebut bagi kedu