Istilah Hukum

Hukum adalah ...

tahkim (1) perihal menjadikan hakim; (2) keputusan (pertimbangan)
talak perceraian dalam hukum Islam atas kehendak suami
tanah gogolan tanah kepunyaan bersama dari warga desa yang pertama-tama menduduki li
Teori Domein Raffles ketentuan mengenai kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang biasa
terdakwa seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cuku
tergugat seseorang yang digugat di pengadilan;
tersangka Seseorang yangd disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti perm
The Foreign Court Theory (FCT) hakim suatu negara bertindak seolah-olah sebagai forum/pengadilan asin
Tunjangan Tetap Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diber
Tunjangan Tidak tetap Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjanga
tuntut, menuntut menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadila
tuntutan sesuatu yang dituntut; gugatan; dakwaan;